Českolipané odevzdali za loňský rok téměř 55 tun elektroodpadu

12.07.2018
Českolipané odevzdali v roce 2017 k recyklaci 54 507,55 kilogramů elektrozařízení, což znamená, že tím např. uspořili 721,58 MWh elektřiny či 38 054,13 litrů ropy. Vyplývá to ze zprávy a certifikátu společnosti ASEKOL, který město Česká Lípa obdrželo.

Z tohoto certifikátu je patrné, že občané České Lípy v loňském roce vyřadili 54 507,55 kilogramů elektra. Tím, že byl následně předán k recyklaci, tak uspořili 721,58 MWh elektřiny, 38 054,13 litrů ropy, 3 243,66 m3 vody a 28,67 tun primárních surovin. Navíc tím snížili emise skleníkových plynů o 153,91 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 668,59 tun.

Pro lepší představu, proč je důležité třídit odpad, uvádíme, že např. recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na čtyři roky nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, anebo odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let.

Nepotřebný elektroodpad lze odevzdávat do sběrného dvora, menší pak do červených kontejnerů, kterých je po městě rozmístěno 12.

Město Česká Lípa navíc svým občanům nabízí dotovaný svoz objemného odpadu, kterým jsou různé součásti výbavy domácnosti, tzn. i větší elketrospotřebiče. Termín odvozu lze sjednat v pracovních dnech od 8.00 do 17.00 hod. na telefonu 602 180 400. Za symbolickou spoluúčast 100 korun odveze vozidlo firmy Marius Pedersen, a. s. objemný odpad, který bude připravený před domem. Svoz je prováděn vždy ve středu a v pátek.

Otvírací doba sběrného dvora: v letním provozu (1. 4. – 31. 10.) každý den mimo neděli 7.00 – 19.00, zimní provoz (1. 11. – 31. 3.) každý den mimo neděli 7.00 – 17.00.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Českolipska