Hospodaření České Lípy za loňský rok skončilo s přebytkem 90 milionů

04.07.2018
Ilustrační foto
Hospodaření města Česká Lípa za rok 2017 skončilo s přebytkem 90 mil. korun. Část přebytku ve výši 67 mil. korun byla převedena do investičního fondu, zbytek pak do výdajů na rok 2018. Zdravé hospodaření města ocenila letos v dubnu i agentura Moody´s, která zvýšila městu rating na A1/Aa1. Závěrečný účet města pak schválili na svém červnovém zasedání zastupitelé.
„V roce 2017 jsme hospodařili řádně a rozpočet ani úspory jsme neprojídali. Většinu přebytku jsme převedli do investičního fondu, do kterého jsme, jako jediné vedení města, důsledně spořili. Celkem jsme do něho za tři uplynulé roky našetřili 360 milionů korun,“ uvedla starostka Romana Žatecká.

Město má tak vytvořeno dostatek finančních zdrojů na další období. Zároveň se podařilo snížit zadluženost, když finanční možnosti města umožnily předčasně splatit úvěr ve výši 86,3 mil. korun za výstavbu bytových domů Lada.

Hospodaření města si všimla i ratingová agentura Moody´s, která zvýšením ratingu posunula Českou Lípu do skupiny měst Praha, Brno a Ostrava. Hodnocení této agentury v podstatě reflektuje to, jak se město celý rok finančně chovalo.

„Kreditní profil města Česká Lípa na úrovni A1 (mezinárodní rating) a Aa1.cz (národní rating) odráží silnou finanční pozici města poskytující dostatečné vlastní zdroje financování pro investiční plán města a jeho klesající zadluženost. Silnou stránkou jsou výrazné provozní výsledky, vysoké celkové přebytky hospodaření přispívají ke zvyšování značných hotovostních rezerv a klesající zadluženost,“ uvedla Moody´s.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Českolipska