Obyvatelé Janova se mohou začít napojovat na kanalizaci

16.10.2018
K dokončení přípojky je potřeba zvládnout ještě několik posledních kroků.

1. Ověřit na koho je vedená smlouva na vodné u připojovaného objektu. V případě, že se podle katastrálního úřadu majitel objektu změnil, avšak smlouva na vodné je stále vedena na původního majitele, je nejprve nutné ukončit stávající smlouvu a zřídit novou.

2. Dále je třeba se osobně dostavit na zákaznické centrum Severočeských vodovodů a kanalizací v České Lípě a sepsat žádost o připojení a následně smlouvu o připojení na dobu určitou. K žádosti je třeba dodat povolení od stavebního úřadu (rozhodnutí nebo souhlas).

3. Po uzavření smlouvy lze vybudovat přípojku na pozemku.

4. Po dokončení přípojky je nutné zajistit revizi přípojky a dále geodetické zaměření přípojky na vašem pozemku.

Žádosti o revizi přípojky vyřizuje paní Neubauerovou (SČVK), tel. 487 521 521, u níž si domluvíte termín provedení revize. Při provádění revize je třeba zajistit přístup k vodoměru, kde se odečte stávající stav. Poplatek za revizi je 620,- Kč, který se platí se v hotovosti.  

Na geodetické zaměření je třeba si pozvat geodeta.  Město Nový Bor domluvilo spolupráci s Ing. Chmelíčkem, tel. 602 493 639, který zájemcům přípojku zaměří za částku cca 1500,- Kč / 1200,- Kč bez DPH/. Lze si samozřejmě domluvit vlastního geodeta.

5. Po zajištění revize přípojky a geodetického zaměření je nutné se opět dostavit na zákaznické centrum Severočeských vodovodů a kanalizací v České Lípě a uzavřít smlouvu na dobu neurčitou. Bez předložení revizní zprávy a geodetického zaměření není možné smlouvu uzavřít!

S výstavbou kanalizační přípojky je připraven pomoci např. p. Jan Vrána - Autodoprava – zemní práce, Sloup v Čechách, IČO: 47804998, tel. 602 893 920. Případné dotazy zodpoví Martin Bezouška, tel: 724 274 415.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Českolipska