Pasačky neuhlídaly své stádo krav, objevilo se na železničním svršku

15.08.2018
Ilustrační foto
Na železničním svršku se objevilo několik kusů hovězího dobytka. Všímaví občané to okamžitě nahlásili nejen na policii, ale také Českým drahám, protože při případné srážce by došlo ke značným škodám na zdraví či majetku. Zároveň se strážníci spojili s výpravčím ČD, který už měl zvířata na kolejích nahlášená od tří dalších lidí. Naštěstí se už krávy na trati nenacházely, a to díky pastýřkám, které si stádo nahnaly na pastvinu.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Českolipska