Rada města Česká Lípa schválila provozovatele MHD

07.10.2018
Do výběrového řízení, které požadovalo zastupitelstvo města a bylo jediným řešením po neschválení společného dopravního podniku, přišly dvě nabídky, přičemž jedna z nich – ještě dražší – nesplňovala podmínky zadání.

Vzhledem ke složitosti zakázky, zejména z pohledu odborného zpracování zadávacích podmínek a administrace zakázky, sjednalo město smlouvu na zajištění komplexních služeb při realizaci otevřeného řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s brněnskou advokátní kanceláří Fiala, Tejkal a partneři.

O zakázce rozhodla rada města, neboť je to v její kompetenci, což potvrdila i právní analýza advokátní kanceláře Fiala, Tejkal a partneři.

„Jsme zodpovědní za to, aby 1. ledna příštího roku vyjely v České Lípě autobusy městské hromadné dopravy. Rozhodnutí v zakázce tedy muselo padnout, aby se nakonec nejezdilo dráž, než je současná vysoutěžená cena. Výsledek výběrového řízení respektujeme, tedy to, po čem volalo zastupitelstvo město – že transparentní výběrové řízení má rozhodnout o tom, kdo bude provozovat MHD v České Lípě,“ uvedla starostka Romana Žatecká a dodala, že zakázka byla uzavřena řádně v souladu s kompetencemi rady a MHD se nesmí stát předmětem politických hrátek v povolebních vyjednáváních.

Hodnotící komise (složení: František Ondřej, Bc. Tomáš Krejčík, Mgr. Jolana Nebřenská, Alena Šafránková, Mgr. Juraj Raninec, Ing. Roman Kozák, Oldřich Panc) konstatovala, že nabídka BusLine MAD Česká Lípa s.r.o. splňuje všechny podmínky stanovené zadavatelem včetně stanovených hodnotících kritérií.

„Vysoutěžená cena je srovnatelná s jinými, stejně velkými městy. Nejsme blázni, abychom uvrhli město do stavu, kdy MHD jezdit nebude, případně abychom nechali MHD na pospas dalším nezodpovědným politickým hrátkám, jak tomu bylo u společného dopravního podniku. Naši občané nesmí být rukojmími těchto her a první hysterická reakce opozice dává jasně najevo, že by tomu tak bylo,“ dodal místostarosta Juraj Raninec.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Českolipska