Starostky a starostové z okolních obcí se sešli ke společnému jednání v České Lípě

10.06.2018
Novinky ve vydávání občanských průkazů, novela stavebního zákona, veřejnoprávní smlouvy, rozvoj turismu a potřeby rodičů dětí s poruchou autistického spektra, to byla hlavní témata setkání obcí Českolipska, které uspořádalo město Česká Lípa.

Na tradiční setkání představitelů měst a obcí ORP Česká Lípa a ORP Nový Bor dorazilo 22 zástupců obcí, kteří kromě témat prodiskutovali i body, které obce trápí.

Takže se mluvilo o vyřešení problému s toulavými psy na území města Česká Lípa, o přestupkovém řízení, o obchvatu České Lípy, ale třeba i o distribuci tisku do obcí atd.

Starostky a starostové byli seznámeni se změnami ve vydávání občanských průkazů a pasů, které přichází v platnost od 1. 7. 2018. Nově mohou občané získat tyto osobní doklady ve lhůtě 5 dnů a do 24 hodin, zažádat mohou na obci s rozšířenou působností, avšak vyzvednout si doklad musí na ministerstvu vnitra.

Rovněž se probírala novela stavebního zákona, která nově pojednává o zrychleném procesu změn k územnímu plánování, ale i o kolaudaci rodinných domů, která se již automaticky neprovádí, protože stačí čestné prohlášení stavebníka, že stavba je dokončena v souladu se stavební dokumentací.

„Ve veřejnosti koluje zavádějící názor, že se již vůbec nekolauduje, ale není to až tak pravda. Pokud stavební úřad pojme podezření, že stavba neodpovídá dokumentaci, stavební úřad kolaudaci provede,“ uvedla Ing. Jaroslava Petrboková, vedoucí stavebního úřadu v České Lípě.

Starostka Romana Žatecká pak hovořila o postupném řešení problémů rodičů a dětí s poruchou autistického spektra, kterým se už delší čas věnuje a Česká Lípa se stává spádovou oblastí pro řadu těchto dětí téměř z celého kraje. Město vynakládá nemalé prostředky na jejich speciální vzdělávací potřeby (dotační programy, předškolní péče, školní vzdělávání). „Od 1. září otvíráme, po dohodě s Libereckým krajem, v České Lípě pobočku speciálního pedagogického centra,“ sdělila Romana Žatecká.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Českolipska