Ulice Pod Špičákem projde rekonstrukcí, bude pouze jednosměrná

12.07.2018
Rozsáhlá rekonstrukce ulice Pod Špičákem se chystá v následujících měsících. Ta by měla začít v září a dokončena bude v polovině příštího roku. Na této ulici dojde i k jedné zásadní změně – stane se z ní jednosměrka. „Průjezd v této jednosměrce bude umožněn od Liberecké ulice nahoru k ulici U nemocnice. Důvodem nového řešení je malá šířka uličního prostoru (cca 8 m), do něhož se bohužel nedá umístit obousměrná komunikace s chodníkem a podélným parkováním,“ uvedl místostarosta Juraj Raninec.

Zjednosměrnění ulice Pod Špičákem doporučil i dopravní expert Policie ČR s ohledem na nevyhovující rozhledové poměry při výjezdu z ulice Pod Špičákem do křižovatky s Libereckou ulicí. Rekonstrukce se bude provádět od křižovatky s ulicí Libereckou až k poslednímu rodinnému domu pod sídlištěm Špičák.

Kromě vlastní opravy komunikace stavba zahrnuje i nový chodník v části Liberecké ulice (cca 50 m směrem do Staré Lípy), rekonstrukci komunikace k zadní bráně nemocnice a části ulice U nemocnice ke křižovatce s Dlouhou, zrekonstruuje se veřejné osvětlení, vybuduje se cca 40 m dešťové stoky k odvodnění komunikace a přípojky splaškové kanalizace pro rodinné domy v dané lokalitě.

V tuto chvíli je vypsána soutěž na zhotovitele stavby.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Českolipska